Now showing items 1-20 of 581

  • Adaptacje synagog na Podlasiu. Realizacje kontra projekty 

   Trojniel, P. (БНТУ, 2012)
   Особенности многонационального региона Подляшье во многом предопределены проживанием здесь еврейского населения. Здесь до сих пор сохранились здания синагог, представляющих культурную ценность региона. В послевоенное время была проведена их реконструкция и приспособление к новым функциям. В статье очерчена проблема переустройства зданий синагог и на избранных примерах проанализированы ...
   2020-04-04
  • Aktywizacja przestrzennego rozwojlf gmin polozonych w transgranicznym rejonie polnocnowschodniej Polski 

   Lapinska, H. (БНТУ, 2008)
   В последнее время в Польше появилось много работ, посвященных проблеме экоразвития территории. Одна из них - это идея «Зеленые легкие Польши», получившая впоследствии развитие в концепции «Зеленые легкие Европы». Главной целью этих разработок является защита ценных природных комплексов и поиск ресурсных основ социально-экономического развития этих территорий. В имеющихся разработках ...
   2015-01-08
  • Bóżnica w Kolnie jako przykład rewitalizacji architektury osynagogalnej w województwie Podlaskim 

   Trojniel, P. (БНТУ, 2017)
   Present article concerns research about the former jewish house of prayer In Kolno. The study showed that the object is so-called Talmudic House (Bet Midrasz) and was incorrectly associated with the synagogue project of Henryk Marconi form 1847. The study was also an attempt to reconstruct the original architectural form of the synagogue In Kolno and analysis of problems related ...
   2017-05-30
  • City mobility and complete public space in modern city. Case study of the city centre of Poznan, Poland 

   Bartosz, Kazmierczak (БНТУ, 2020)
   The article concerns the questions of the role of communication system in terms of creation of the places for people within a public space. There is presented a question of possibility and need of complete places which satisfy not only basic communication requirements but above all answer the pedestrians needs. There is accentuated the urgency in terms of searching for the best ...
   2021-03-16
  • Complete places and active inner city space – chosen issues of high quality public space creation. Case study of the downtown area of Poznan, Poland 

   Dominika, Pazder (БНТУ, 2020)
   In the following article there is tackled a problem of high-quality public space creation. The author accentuates the importance of idea of complete places formation in terms of functional and spatial exigences as well as in social dimension. The public space is understood as the main compositional and semantic scheme of a downtown area. It is also the most crucial space where ...
   2021-03-16
  • Criteria of authenticity in the rehabilitation of the industrial heritage in relation to the use/function in european countries with application in riverside south arch (Lisbon) 

   Peixoto, N. M. M. (БНТУ, 2015)
   The paper presents the development of a set of authenticity criteria for the conservation of historic places. It aims to define criteria of authenticity regarding the use/function of the industrial heritage, validated by experts through the Delphi method. The case studies are European cases in Barcelona, Amsterdam, Manchester and Portuguese cases in the municipalities of Almada, ...
   2015-03-13
  • Cовременность традиции в практической теологии aрхитектуры. Храм Святителя Николая Японского в г. Минске 

   Устинович, Ежи (БНТУ, 2016)
   Устинович, Ежи. Cовременность традиции в практической теологии aрхитектуры. Храм Святителя Николая Японского в г. Минске / Ежи Устинович // Архитектура : сборник научных трудов. – 2016. – Вып. 9. – С. 94 - 105.
   2016-05-09
  • Development of cities and local communities in light of chaos theory 

   Podhalański, Bogusław (БНТУ, 2018)
   The influence of the degree of the preservation of cultural heritage, of which society is both the creator and consumer, is unquestionable. However, the manner in which society treats the past, especially its material traces in the form of architectural heritage, is of key importance to the perception of not only historical architecture, but especially the quality of the space ...
   2018-06-27
  • Europejskie wystawy Mieszkaniowe 

   Dabrowska-Milewska, G. (БНТУ, 2010)
   В статье рассмотрена тематика европейских выставок жилой архитектуры ХХ века, дающих представление об эволюции понятия «комфорт жилой среды». Первой и наиболее известной была Международная выставка «Современное жилье», посвященная проблеме создания доступного, функционального жилья. Выставка была организована в 1927 году в жилом районе Вайсенгоф Штутгарта немецкой организацией ...
   2015-05-19
  • Ewolucja układu urbanistycznego Rynku Kościuszki w Białymstoku i jego współczesna rewitalizacja na tle rozwoju centralnej części miasta 

   Grycel, Janusz (БНТУ, 2016)
   W artykule niniejszym przedstawiono historię ewolucji układu urbanistycznego i obudowy architektonicznej rynku miejskiego w Białymstoku w okresie od XVIII w., aż po czasy współczesne. Proces ten ukazany został w szerszym kontekście rozwoju przestrzennego całego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem barokowego założenia pałacowo-ogrodowego rodu Branickich. W ostatniej części ...
   2016-05-10
  • Fixing up impediments on the way to sustainable Minsk 

   Sysoyeva, V. А. (БНТУ, 2017)
   Minsk urban structure is a product of soviet urban planning paradigm based on planned economy and command management model. The new masterplan developed with the participation of the BNTU Urban Planning Dept. in 2015 deals with current urban challenges caused by market economy and limited investments. The Paper discusses the ability of the said document to assure Minsk sustainable ...
   2017-05-30
  • Gora zamkowa w Mielniku nad Bugiem – o scalaniu ruin upadlych 

   Устинович, Ежи (БНТУ, 2021)
   В статье представлен остро очерченный конфликт прошлого и настоящего подходов в области охраны и реставрации памятников архитектуры. Он касается реставрационных и восстановительных работ в замках и культовых зданиях, находящихся в состоянии руин, которые требуют большего вмешательства, чем обычная реставрация. Особенно актуальны здесь вопросы о ценности и взаимоотношении современного ...
   2021-05-08
  • Hamburg 2013 Architecture & Sustainability 

   Kuc, S. (БНТУ, 2015)
   Kuc, S. Hamburg 2013 Architecture & Sustainability / S. Kuc // Архитектура : сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 8. – С. 184 - 189.
   2015-03-13
  • Helioplastyka form architektonicznych w rysunku odręcznym 

   Bonenberg, A. (БНТУ, 2015)
   Rysunek architektoniczny jest podstawowym środkiem wyrazu przestrzeni i tradycyjnym narzędziem projektowania architektury. Oddanie rzeczywistości świetlno-barwnej w rysunku odręcznym jest warunkiem odwzorowania istotnego komponentu kontekstu miejsca jakim jest oświetlenie w architekturze.
   2015-03-13
  • High&low-tech. Innowacyjna technologia architektury spolecznej miast przyszlosci 

   Tuszynski, Krzysztof (БНТУ, 2019)
   High&low-tech to postać wysokiej a zarazem prostej technologii budowlanej umożliwiającej tanie i szybkie budowanie domów i osiedli dla osób przewidywanej napływowej fali migracyjnej, które będą mogły dzięki niej same wznosić swoje siedziby. Wysoka technologia służyłaby powstaniu tanich materiałów i rozwiązań budowlanych o wysokich parametrach konstrukcyjnych oraz izolacyjnych ...
   2019-07-24
  • Historyczne miasta oraz ich rozwój dla potrzeb społeczeństwa (nowe dzielnice autorstwa Renzo Piano) 

   Bonenberg, A. (БНТУ, 2014)
   Интеграция новых урбанизированных образований с существующей исторической городской тканью представляет собой сложную задачу для градостроителей и архитекторов. Проекты, выполненные под руководством Ренцо Пьяно для Тренто (реализации 2013), Генуи и Милана демонстрируют современные способы регенерации городских районах и их интеграции с окружающей городской тканью. Разнообразие и ...
   2014-08-27
  • Katholikon Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu 

   Uścinowicz, J. (БНТУ, 2015)
   Uścinowicz, J. Katholikon Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu / J. Uścinowicz // Архитектура : сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 8. – С. 308 - 317.
   2015-03-13
  • Kryterium archetypu w teorii projektowania założeń architektoniczno-krajobrazowych miejsc pamięci 

   Wojtkiewicz, S. (БНТУ, 2017)
   W artykule przedstawiono kryterium archetypu w teorii projektowania miejsc pamięci. Praca dotyka kwestii metodycznych w kreowaniu przestrzeni architektoniczno-krajobrazowych kommemoratywnych. Artykuł uwypukla rolę strukturalną i czasoprzestrzenną w formowaniu architektoniczno-krajobrazowego kodu miejsc pamięci. Odnosząc się do znaczeń sacrum i profanum w emocjonalnym odbiorze ...
   2017-05-30
  • Możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w zasilaniu ośrodków jeździeckich 

   Kusmierska, Aleksandra (БНТУ, 2022)
   Autorka artykułu stara się odpowiedzieć na pytanie: które z alternatywnych źródeł energii będzie odpowiednie do zasilania małego, średniego i dużego ośrodka jeździeckiego. Analizie poddano panele fotowoltaiczne, energię pozyskiwaną z biogazu rolniczego, pompy ciepła oraz wiatraki. Artykuł stanowi zbiór ogólnych informacji związanych z zasilaniem ośrodków jeździeckich z wykor-zystaniem ...
   2022-05-11
  • Nazwa i miejsce w przestrzeni miasta 

   Bardzińska-Bonenberg, T. (БНТУ, 2015)
   Praca ma na celu zwrócenie uwagi na rolę, jaką pełnią nazwy ulic i placów w miastach o długiej i skomplikowanej historii. Przedstawiono w niej przykłady zmian, jakie zachodziły w okresie ponad dwustu lat historii Poznania. Nazwy miejsc są doskonałym źródłem nauki historii powstawania miast i kolejnych decyzji w zmieniającej się sytuacji regionu.
   2015-03-13