Now showing items 1-20 of 454

  • Adaptacje synagog na Podlasiu. Realizacje kontra projekty 

   Trojniel, P. (БНТУ, 2012)
   Особенности многонационального региона Подляшье во многом предопределены проживанием здесь еврейского населения. Здесь до сих пор сохранились здания синагог, представляющих культурную ценность региона. В послевоенное время была проведена их реконструкция и приспособление к новым функциям. В статье очерчена проблема переустройства зданий синагог и на избранных примерах проанализированы ...
   2020-04-04
  • Aktywizacja przestrzennego rozwojlf gmin polozonych w transgranicznym rejonie polnocnowschodniej Polski 

   Lapinska, H. (БНТУ, 2008)
   В последнее время в Польше появилось много работ, посвященных проблеме экоразвития территории. Одна из них - это идея «Зеленые легкие Польши», получившая впоследствии развитие в концепции «Зеленые легкие Европы». Главной целью этих разработок является защита ценных природных комплексов и поиск ресурсных основ социально-экономического развития этих территорий. В имеющихся разработках ...
   2015-01-08
  • Bóżnica w Kolnie jako przykład rewitalizacji architektury osynagogalnej w województwie Podlaskim 

   Trojniel, P. (БНТУ, 2017)
   Present article concerns research about the former jewish house of prayer In Kolno. The study showed that the object is so-called Talmudic House (Bet Midrasz) and was incorrectly associated with the synagogue project of Henryk Marconi form 1847. The study was also an attempt to reconstruct the original architectural form of the synagogue In Kolno and analysis of problems related ...
   2017-05-30
  • Criteria of authenticity in the rehabilitation of the industrial heritage in relation to the use/function in european countries with application in riverside south arch (Lisbon) 

   Peixoto, N. M. M. (БНТУ, 2015)
   The paper presents the development of a set of authenticity criteria for the conservation of historic places. It aims to define criteria of authenticity regarding the use/function of the industrial heritage, validated by experts through the Delphi method. The case studies are European cases in Barcelona, Amsterdam, Manchester and Portuguese cases in the municipalities of Almada, ...
   2015-03-13
  • Cовременность традиции в практической теологии aрхитектуры. Храм Святителя Николая Японского в г. Минске 

   Устинович, Ежи (БНТУ, 2016)
   Устинович, Ежи. Cовременность традиции в практической теологии aрхитектуры. Храм Святителя Николая Японского в г. Минске / Ежи Устинович // Архитектура : сборник научных трудов. – 2016. – Вып. 9. – С. 94 - 105.
   2016-05-09
  • Development of cities and local communities in light of chaos theory 

   Podhalański, Bogusław (БНТУ, 2018)
   The influence of the degree of the preservation of cultural heritage, of which society is both the creator and consumer, is unquestionable. However, the manner in which society treats the past, especially its material traces in the form of architectural heritage, is of key importance to the perception of not only historical architecture, but especially the quality of the space ...
   2018-06-27
  • Europejskie wystawy Mieszkaniowe 

   Dąbrowska-Milewska, G. (БНТУ, 2010)
   В статье рассмотрена тематика европейских выставок жилой архитектуры ХХ века, дающих представление об эволюции понятия «комфорт жилой среды». Первой и наиболее известной была Международная выставка «Современное жилье», посвященная проблеме создания доступного, функционального жилья. Выставка была организована в 1927 году в жилом районе Вайсенгоф Штутгарта немецкой организацией ...
   2015-05-19
  • Ewolucja układu urbanistycznego Rynku Kościuszki w Białymstoku i jego współczesna rewitalizacja na tle rozwoju centralnej części miasta 

   Grycel, Janusz (БНТУ, 2016)
   W artykule niniejszym przedstawiono historię ewolucji układu urbanistycznego i obudowy architektonicznej rynku miejskiego w Białymstoku w okresie od XVIII w., aż po czasy współczesne. Proces ten ukazany został w szerszym kontekście rozwoju przestrzennego całego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem barokowego założenia pałacowo-ogrodowego rodu Branickich. W ostatniej części ...
   2016-05-10
  • Fixing up impediments on the way to sustainable Minsk 

   Sysoyeva, V. А. (БНТУ, 2017)
   Minsk urban structure is a product of soviet urban planning paradigm based on planned economy and command management model. The new masterplan developed with the participation of the BNTU Urban Planning Dept. in 2015 deals with current urban challenges caused by market economy and limited investments. The Paper discusses the ability of the said document to assure Minsk sustainable ...
   2017-05-30
  • Hamburg 2013 Architecture & Sustainability 

   Kuc, S. (БНТУ, 2015)
   Kuc, S. Hamburg 2013 Architecture & Sustainability / S. Kuc // Архитектура : сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 8. – С. 184 - 189.
   2015-03-13
  • Helioplastyka form architektonicznych w rysunku odręcznym 

   Bonenberg, A. (БНТУ, 2015)
   Rysunek architektoniczny jest podstawowym środkiem wyrazu przestrzeni i tradycyjnym narzędziem projektowania architektury. Oddanie rzeczywistości świetlno-barwnej w rysunku odręcznym jest warunkiem odwzorowania istotnego komponentu kontekstu miejsca jakim jest oświetlenie w architekturze.
   2015-03-13
  • High&low-tech. Innowacyjna technologia architektury spolecznej miast przyszlosci 

   Tuszynski, Krzysztof (БНТУ, 2019)
   High&low-tech to postać wysokiej a zarazem prostej technologii budowlanej umożliwiającej tanie i szybkie budowanie domów i osiedli dla osób przewidywanej napływowej fali migracyjnej, które będą mogły dzięki niej same wznosić swoje siedziby. Wysoka technologia służyłaby powstaniu tanich materiałów i rozwiązań budowlanych o wysokich parametrach konstrukcyjnych oraz izolacyjnych ...
   2019-07-24
  • Historyczne miasta oraz ich rozwój dla potrzeb społeczeństwa (nowe dzielnice autorstwa Renzo Piano) 

   Bonenberg, A. (БНТУ, 2014)
   Интеграция новых урбанизированных образований с существующей исторической городской тканью представляет собой сложную задачу для градостроителей и архитекторов. Проекты, выполненные под руководством Ренцо Пьяно для Тренто (реализации 2013), Генуи и Милана демонстрируют современные способы регенерации городских районах и их интеграции с окружающей городской тканью. Разнообразие и ...
   2014-08-27
  • Katholikon Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu 

   Uścinowicz, J. (БНТУ, 2015)
   Uścinowicz, J. Katholikon Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu / J. Uścinowicz // Архитектура : сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 8. – С. 308 - 317.
   2015-03-13
  • Kryterium archetypu w teorii projektowania założeń architektoniczno-krajobrazowych miejsc pamięci 

   Wojtkiewicz, S. (БНТУ, 2017)
   W artykule przedstawiono kryterium archetypu w teorii projektowania miejsc pamięci. Praca dotyka kwestii metodycznych w kreowaniu przestrzeni architektoniczno-krajobrazowych kommemoratywnych. Artykuł uwypukla rolę strukturalną i czasoprzestrzenną w formowaniu architektoniczno-krajobrazowego kodu miejsc pamięci. Odnosząc się do znaczeń sacrum i profanum w emocjonalnym odbiorze ...
   2017-05-30
  • Nazwa i miejsce w przestrzeni miasta 

   Bardzińska-Bonenberg, T. (БНТУ, 2015)
   Praca ma na celu zwrócenie uwagi na rolę, jaką pełnią nazwy ulic i placów w miastach o długiej i skomplikowanej historii. Przedstawiono w niej przykłady zmian, jakie zachodziły w okresie ponad dwustu lat historii Poznania. Nazwy miejsc są doskonałym źródłem nauki historii powstawania miast i kolejnych decyzji w zmieniającej się sytuacji regionu.
   2015-03-13
  • Ochrona wartości kulturowych miast letniskowych w strefie podmiejskiej Warszawy 

   Majewska, A.; Małgorzata, D. (БНТУ, 2015)
   W drugiej połowie XIX w., na parcelowanych gruntach majątków ziemskich, zaczęły powstawać wokół Warszawy tzw. letniska. Początkowo zamieszkiwała je zamożniejsza ludność miasta, która przejeżdżała tu na willegiaturę, ale stopniowo osady te przekształcały sie w samodzielne jednostki mieszkaniowe, które do dziś pełnią znaczącą rolę w strukturze osadniczej Warszawy. W miejscowościach ...
   2015-03-12
  • Odnowa miast w świetle zrównoważonego rozwoju 

   Chmielewski, J.; Majewska, A.; Malgorzata, D. (БНТУ, 2015)
   W artykule przedstawiono współczesne problemy, z jakimi musi się zmierzyć planowanie przestrzenne i urbanistykę oraz podejmowane rozwiązania przy uwzględnieniu idei reurbanizacji i zrównoważonego rozwoju.
   2015-03-12
  • Problemy ochrony dziedzictwa architektury synagogalnej po II wojnie światowej na przykładzie wybranych miasta Podlasia 

   Trojniel, P. (БНТУ, 2015)
   Podejmowany w niniejszej pracy problem dotyczy ochrony dziedzictwa architektury synagogalnej na Podlasiu po II wojnie światowej, w kontekście uwarunkowań historycznych oraz społecznopolitycznych. Jak wykazały badania część tych obiektów przetrwała okres wojny na ogół w stanie ruiny, ale zdarzały się także wyjątki. Niektóre zniszczone obiekty odbudowano dostosowując do nowych, nie ...
   2015-03-13
  • Przekształcenia form architektury świątyni wskutek zmiany konfesj – na przykładzie kościoła rzymskokatolickiego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie 

   Januszkiewicz, A. (БНТУ, 2017)
   Determination of the degree of transformation of architectural forms of a temple was the aim of the study. This process was shown on example of the Orthodox military church which was converted into a Roman Catholic church of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Lublin. The paper presents some aspects of the process of adaptation and transformation of the above ...
   2017-05-30