Now showing items 4524-4543 of 115920

  • "... А кто ваш клиент?" 

   Карпей, Х. Н.; Воронцова, Н. Е. (Промкомплекс, 2013)
   Чаще всего креативные технологии применяются для генерации идей новой продукции, услуг или их рекламных образов. Мы же попытались заставить группу отечественных маркетологов применить их к таким процедурам, как составление «портрета потребителя» и позиционирование. Эти процедуры, к сожалению, проводятся редко в наших отделах маркетинга, руководители которых потом удивляются ...
   2015-01-31
  • А след ад вялiкай душы застаецца на свеце доўга... 

   Гаўрош, Н. В.; Нямковiч, Н. (Роднае слова, 2013)
   Гаўрош, Н. В. А след ад вялiкай душы застаецца на свеце доўга... : [слова пра вучонага-фiлолага Федара Янкоўскага, беларускага мовазнаўца, пiсьменнiка] / Н. В. Гаўрош, Н. Нямковiч // Роднае слова. - 2013. - № 9. - С. 26 - 28.
   2015-03-16
  • А ты не знал? 

   Слушко, Н. А. (БНТУ, 2023)
   Слушко, Н. А. А ты не знал? [Электронный графический ресурс] / Н. А. Слушко ; Белорусский национальный технический университет. Коллекция Натальи Слушко. – Минск : БНТУ, 2023. – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/134130
   2023-08-22
  • А. Маслоу о комплексе Ионы и проблеме самореализации 

   Гурин, П. С.; Дождикова, Р. Н. (БНТУ, 2016)
   Гурин, П. С. А. Маслоу о комплексе Ионы и проблеме самореализации / П. С. Гурин, Р. Н. Дождикова // Духовные ипостаси Евфросинии Полоцкой : историческая и современная : материалы международной научной конференции, Минск, 12 мая 2016 г. / Белорусский национальный технический университет ; ред. А. И. Лойко. – Минск, 2016. – С. 249-252.
   2016-11-03
  • Аб актуальных падыходах у вывучэнні гістарычнай граматыкі беларускай мовы 

   Хазанава, К. Л. (БНТУ, 2020)
   Прапануюцца сучасныя спосабы прымянення інфармацыйна-камп’ютарных тэхналогій пры вывучэнні гістарычнай граматыкі беларускай мовы, што спрыяе больш глыбокаму засваенню дысцыпліны, а таксама павялічвае матывацыю навучэнцаў да знаёмства з гісторый мовы.
   2021-01-25
  • Аб арганізацыі самастойнай працы студэнтаў-завочнікаў пры вывучэнні матэматыкі 

   Мяцельскі, А. У.; Чапялёў, М. І. (БНТУ, 2012)
   Improving the mathematical training of engineers is the main factor of creation and use of innovative technologies in the workplace. Therefore, the level of the performance requirements of the educational process and the quality of knowledge in the session control part-time students is the same as the student diary. The paper summarizes the experience of the Chair of Higher ...
   2021-10-11
  • Аб вывучэнні інфармацыйных тэхналогій на філалагічных факультэтах 

   Хазанава, К. Л. (БНТУ, 2018)
   Хазанава, К. Л. Аб вывучэнні інфармацыйных тэхналогій на філалагічных факультэтах / К. Л. Хазанава // Непрерывная система образования "школа - университет". Инновации и перспективы : сборник статей II Международной научно-практической конференции, 22-23 февраля 2018 г., [Минск] / Белорусский национальный технический университет, Институт интегрированных форм обучения и мониторинга ...
   2018-05-03
  • Аб знаходках рэшткаў палеазойскай iхтыяфаўны на тэрыторыі Беларусі 

   Плакс, Д. П. (БарГУ, 2017)
   У артыкуле прыводзяцца звесткі аб знаходках шкілетных элементаў розных груп бясскiвiчных і рыб у палеазойскiх, а менавіта сiлурыйскiх, дэвонскіх і каменнавугальных адкладах Беларусі, і паведамляецца пра іх разнастайнасць і размеркаванне ў названых адкладах, а таксама прыводзіцца іх характарыстыка. Дадзеная інфармацыя істотна дапаўняе вядомыя раней звесткі па іхтыяфаўне разгляданага ...
   2022-10-08
  • Аб моўнай сітуацыі і ролі выкладчыка ў выхаванні патрыятызму ў сучаснай моладзі 

   Ратынская, Н. В.; Носік, А. А. (БНТУ, 2015)
   Ратынская, Н. В. Аб моўнай сітуацыі і ролі выкладчыка ў выхаванні патрыятызму ў сучаснай моладзі / Н. В. Ратынская, А. А. Носік // Этнокультурный и социолингвистический аспекты теории и практики преподавания языков. - Минск : БНТУ, 2015. - С. 265 - 268.
   2016-01-09
  • Аб неабходнасці карэктыроўкі накірункаў дзяржаўнай прамысловай палітыкі 

   Яфімаў, А. У. (БНТУ, 2011)
   Яфімаў, А. У. Аб неабходнасці карэктыроўкі накірункаў дзяржаўнай прамысловай палітыкі / А. У. Яфімаў // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Девятой международной научно-технической конференции : в 4 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск : БНТУ, 2011. – Т. 4. – С. 103-104.
   2021-11-04
  • Аб некаторых аспектах вонкаваэканамічнай дзейнасці айчынных прамысловых прадпрыемстваў 

   Яфімаў, А. У. (БНТУ, 2013)
   Яфімаў, А. У. Аб некаторых аспектах вонкаваэканамічнай дзейнасці айчынных прамысловых прадпрыемстваў / А. У. Яфімаў // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 11-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск : БНТУ, 2013. - С. 104.
   2015-11-16
  • Аб некаторых аспектах вывучэння беларускай культуры ў гады Першай сусветнай вайны (1914-1918 гг.) у курсе «Гісторыя Беларусі» 

   Шчаўлінскі, М. Б. (БНТУ, 2009)
   Шчаўлінскі, М. Б. Аб некаторых аспектах вывучэння беларускай культуры ў гады Першай сусветнай вайны (1914-1918 гг.) у курсе «Гісторыя Беларусі» / М. Б. Шчаўлінскі // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Седьмой международной научно-технической конференции : в 3 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. ...
   2021-10-08
  • Аб некаторых прычынах высокай зменлівасці інжэнерных якасцяў грунтоў 

   Заіка, Ю. У. (БНТУ, 2017)
   Заіка, Ю. У. Аб некаторых прычынах высокай зменлівасці інжэнерных якасцяў грунтоў / Ю. У. Заіка // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 15-й Международной научно-технической конференции. - Минск : БНТУ, 2017. - Т. 2. - С. 289.
   2018-04-19
  • Аб развіцці творчага мыслення студэнтаў у працэсе навучання ў ВНУ 

   Савіцкая, І. У.; Сахончык, А. П. (БНТУ, 2020)
   Артыкул прысвечаны праблеме развіцця творчага мыслення студэнтаў ВНУ. Вызначаюцца некаторыя механізмы, якія стымулююць у студэнтаў развіццё самастойнасці, актыўнасці, імкнення да самаўдасканальвання, адэкватнай самаацэнкі, устойлівай станоўчай матывацыі творчай дзейнасці.
   2021-01-25
  • Аб развіцці ў студэнтаў вышэйшых тэхнічных навучальных устаноў матывацыі да вывучэння матэматыкі 

   Мяцельскі, А. У.; Чапялеў, М. І. (БНТУ, 2013)
   Innovative social and economic development is impossible without effective use of computer technology on the basis of mathematical models. Therefore, the development of motivation to study mathematics by future engineers is socially significant problem. The report discusses possible ways of its solution from the experience of working with the Belarusian National Technical University ...
   2014-11-19
  • Аб самастойнасці і залежнасці ў знешнепалітычнай дзейнасці Беларускай ССР: па матэрыялах беларускіх, расійскіх і ўкраінскіх дыпламатычных архіваў (1944–1991 гг.) 

   Снапкоўскі, У. Е. (БНТУ, 2019)
   Снапкоўскі, У. Е. Аб самастойнасці і залежнасці ў знешнепалітычнай дзейнасці Беларускай ССР: па матэрыялах беларускіх, расійскіх і ўкраінскіх дыпламатычных архіваў (1944–1991 гг.) / У. Е. Снапкоўскі // Советский этап в истории Беларуси : сборник научных статей участников Республиканской научно-теоретической конференции, Минск, 5 декабря 2019 г. / Белорусский национальный технический ...
   2019-12-06
  • Абазовский Герасим Антонович 

   Абазовский, Е. П. (БНТУ, 2020)
   Абазовский, Е. П. Абазовский Герасим Антонович [Электронный графический ресурс] / Е. П. Абазовский ; Белорусский национальный технический университет. Выставка «История Великой Отечественной войны в лицах». – Минск : БНТУ, 2020. – Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/130512
   2023-07-06
  • Абай (Ибрагим) Кунанбаев о диалоге, сотрудничестве между народами и народной мудрости 

   Дождикова, Р. Н. (БНТУ, 2015)
   Дождикова, Р. Н. Абай (Ибрагим) Кунанбаев о диалоге, сотрудничестве между народами и народной мудрости / Р. Н. Дождикова // Общая история единения народов. Роль лидеров Казахстана и Беларуси в становлении и развитии независимых государств : материалы Международной научной конференции, 25 марта 2015 года, г. Минск / отв. ред. А. И. Лойко. – Минск : БНТУ, 2015. – С. 132 - 136.
   2015-08-03
  • Абай и гармонизация исторических дискурсов трансграничных народов: создание стратегий и инструментов для улучшения взаимопонимания 

   Старжинский, В. П.; Табачков, А. С. (БНТУ, 2013)
   Старжинский, В. П. Абай и гармонизация исторических дискурсов трансграничных народов: создание стратегий и инструментов для улучшения взаимопонимания / В. П. Старжинский, А. С. Табачков // Туровский, Абай, Гумилев, Конфуций, Боливар, Гете: роль Беларуси в философском диалоге современных культур : материалы международной научной конференции (Минск, 21 марта 2013 г.) / отв. ред. ...
   2014-11-04
  • Абай Кунанбаев: «Без экспертизы истины разумом, нет истины» 

   Бушинова, В. Е.; Семенюк, В. А. (БНТУ, 2015)
   Бушинова, В. Е. Абай Кунанбаев: «Без экспертизы истины разумом, нет истины» / В. Е. Бушинова, В. А. Семенюк // Общая история единения народов. Роль лидеров Казахстана и Беларуси в становлении и развитии независимых государств : материалы Международной научной конференции, 25 марта 2015 года, г. Минск / отв. ред. А. И. Лойко. – Минск : БНТУ, 2015. – С. 223 - 227.
   2015-08-04