Now showing items 19188-19207 of 115920

  • Д. Н. Худокормов – от военного к ученому 

   Запольский, В. (БНТУ, 2011)
   Запольский, В. Д. Н. Худокормов – от военного к ученому / В. Запольский ; науч. рук. Л. А. Довнар // БПИ, БГПА, БНТУ – история, традиции, перспективы : материалы студенческой научно-практической конференции, посвящённой 90-летию БНТУ / редкол.: А. Н. Кукса, Л. А. Довнар. — Минск : БНТУ, 2011. – С. 73.
   2021-03-30
  • Д. Ф. Жилунович – лидер левого крыла БСГ (1916-1917 г.г.). 

   Давидович, А. В. (БНТУ, 2013)
   Давидович, А. В. Д. Ф. Жилунович – лидер левого крыла БСГ (1916-1917 гг.). / А. В. Давидович // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 11-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск : БНТУ, 2013. - С. 55.
   2015-11-13
  • Д.И.Менделеев и его экономическое наследие в области таможенно-тарифного регулирования внешней торговлей 

   Каминская, А. К. (БНТУ, 2022)
   Каминская, А. К. Д.И.Менделеев и его экономическое наследие в области таможенно-тарифного регулирования внешней торговлей / А. К. Каминская ; науч. рук. О. В. Лепеш // НИРС-77 [Электронный ресурс] : материалы 78-й научно-практической конференции студентов, Минск, 24 апреля 2022 г. / Белорусский национальный технический университет ; сост.: Е. С. Голубцова, А. Н. Шавель, П. И. ...
   2022-07-14
  • Д.М. Кейнс о Советской России 

   Белоус, Н. Ф. (БНТУ, 2014)
   Белоус, Н. Ф. Д.М. Кейнс о Советской России / Н. Ф. Белоус // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 12-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск : БНТУ, 2014. - С. 107.
   2015-02-23
  • Д.Ф. Жилунович и Белорусское национальное движение (1917-начало 1918 гг.) 

   Давидович, А. В. (БНТУ, 2018)
   Давидович, А. В. Д.Ф. Жилунович и Белорусское национальное движение (1917-начало 1918 гг.) / А. В. Давидович // Белорусы в поисках путей развития в условиях Первой мировой войны, I, II и III Русских революций [Электронный ресурс] : сборник научных статей по итогам Республиканской научно - теоретической конференции, Минск, 6 декабря 2018 г. – Минск : БНТУ, 2018. – C. 53-57.
   2018-12-04
  • Д.Ф. Прищепов: политический портрет 

   Хромченко, Д. Н. (БНТУ, 2013)
   Хромченко, Д. Н. Д.Ф. Прищепов: политический портрет / Д. Н. Хромченко // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 11-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск : БНТУ, 2013. - С. 65.
   2015-11-13
  • Да праблемы вывучэння аднасастаўных выказнікавых канструкцый: безасабовыя і інфінітыўныя сказы 

   Савіцкая, І. У. (БНТУ, 2020)
   У артыкуле разглядаецца спецыфіка функцыянавання безасабовых і інфінітыўных аднасастаўных сказаў у сучаснай беларускай мове. Апісваюцца спосабы выражэння ў іх галоўнага члена, асаблівасці іх семантыкі, структуры і ўжывання.
   2020-10-14
  • Да праблемы вывучэння многакампанентных складаных сказаў у сучасным мовазнаўстве 

   Савіцкая, І. У.; Сахончык, А. П. (БНТУ, 2021)
   Савіцкая, І. У. Да праблемы вывучэння многакампанентных складаных сказаў у сучасным мовазнаўстве / І. У. Савіцкая, А. П. Сахончык // Информационные технологии в политических, социально-экономических и технических системах [Электронный ресурс] : материалы Международной научно-практической конференции преподавателей и студентов, 22 апреля 2021 года / Белорусский национальный ...
   2021-07-23
  • Да праблемы выкладання сінтаксісу складанага сказа пры падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання 

   Савіцкая, І. У. (БНТУ, 2018)
   Савіцкая, І. У. Да праблемы выкладання сінтаксісу складанага сказа пры падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання / І. У. Савіцкая // Непрерывная система образования "школа - университет". Инновации и перспективы : сборник статей II Международной научно-практической конференции, 22-23 февраля 2018 г., [Минск] / Белорусский национальный технический университет, Институт ...
   2018-05-03
  • Да праблемы паходжання навукова-тэхнічнай тэрміналогіі 

   Сахончык, А. П.; Гіруцкая, Л. А. (БНТУ, 2008)
   Сахончык, А. П. Да праблемы паходжання навукова-тэхнічнай тэрміналогіі / А. П. Сахончык, Л. А. Гіруцкая // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Шестой международной научно-технической конференции : в 3 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск : БНТУ, 2008. – Т. 3. – С. 231.
   2021-09-27
  • Да пытання аб вывучэнні фанетыкі ў ВНУ і школе 

   Ермакова, А. М. (БНТУ, 2018)
   Ермакова, А. М. Да пытання аб вывучэнні фанетыкі ў ВНУ і школе / А. М. Ермакова // Непрерывная система образования "школа - университет". Инновации и перспективы : сборник статей II Международной научно-практической конференции, 22-23 февраля 2018 г., [Минск] / Белорусский национальный технический университет, Институт интегрированных форм обучения и мониторинга образования ; ...
   2018-05-07
  • Да пытання аб дзейнасці Беларускага нацыянальнага камісарыята ў Адэсе (1918 г.) 

   Шчаулiнскi, М. Б. (РИВШ, 2016)
   У артыкуле на аснове шырокага кола крыніц, у тым ліку архіўнага матэрыялу, даследуецца дзейнасць Беларускага нацыянальнага камісарыята ў Адэсе ў 1918 г. Разглядаецца роля Камісарыята ў кансалідацыі беларусаў, якія пражывалі ў Адэсе і Адэскай акрузе, забеспячэнні іх сувязі з радзімай.
   2021-01-14
  • Да пытання аб дзейнасці езуітаў па ўкараненню тэакратычнага камунізму ў сацыяльную практыку 

   Багдановіч, А. І. (БНТУ, 2014)
   Багдановіч, А. І. Да пытання аб дзейнасці езуітаў па ўкараненню тэакратычнага камунізму ў сацыяльную практыку / А. І. Багдановіч // Сборник научных трудов сотрудников кафедры "История, мировая и отечественная культура" БНТУ / под ред. В. А. Божанова, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2014. – С. 44-53.
   2020-03-10
  • Да пытання аб методыцы выяўлення нацыянальнай спецыфікі фразеалагічнай семантыкі 

   Арцемава, В. А. (БНТУ, 2015)
   Арцёмава, В. А. Да пытання аб методыцы выяўлення нацыянальнай спецыфікі фразеалагічнай семантыкі / В. А. Арцёмава // Этналогія: генезіс традыцыйнага : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 25–26 красавіка 2014 года / рэд. кал.: Н. П. Мартысюк, М. В. Макарыч. – Мінск : БНТУ, 2015. – С. 63-66.
   2015-04-01
  • Да пытання аб нацыянальных каштоўнасцях у працэсе выхавання моладзі 

   Макарыч, М. В. (БНТУ, 2015)
   Макарыч, М. В. Да пытання аб нацыянальных каштоўнасцях у працэсе выхавання моладзі / М. В. Макарыч // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 13-й Международной научно-технической конференции. - Минск : БНТУ, 2015. - Т. 4. - С. 406.
   2016-06-27
  • Да пытання аб развiццi беларускай культуры ва ўмовах Першай сусветнай вайны 1914-1918 гг. 

   Шчаўлiнскi, М. Б. (Роднае слова, 2016)
   Шчаўлiнскi, М. Б. Да пытання аб развiццi беларускай культуры ва ўмовах Першай сусветнай вайны 1914-1918 гг. / М. Б. Шчаўлiнскi // Роднае слова. - 2016. - № 8. - С. 79 - 81.
   2016-10-24
  • Да пытання аб структуры падручніка (дапаможніка) па дысцыпліне «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» 

   Гіруцкая, Л. А.; Міцкевіч, К. М. (БНТУ, 2004)
   Гіруцкая, Л. А. Да пытання аб структуры падручніка (дапаможніка) па дысцыпліне «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» / Л. А. Гіруцкая, К. М. Міцкевіч // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Второй международной научно-технической конференции : в 2 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. ...
   2021-10-19
  • Да пытання аб сістэматызацыі жанраў канфесійнага стылю сучаснай беларускай мовы 

   Савіцкая, І. У. (БНТУ, 2022)
   У артыкуле прааналізавана гісторыя вывучэння праблемы ўнутрыстылевай дыферэнцыяцыі канфесійнага стылю ў мовазнаўстве, вызначаны і апісаны яго падстылі і жанры.
   2022-12-15
  • Да ўдакладнення паняцця «ідыялект» 

   Пятрова, Н. Я. (БНТУ, 2009)
   Пятрова, Н. Я. Да ўдакладнення паняцця «ідыялект» / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Седьмой международной научно-технической конференции : в 3 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск : БНТУ, 2009. – Т. 3. – С. 372.
   2021-10-08
  • Давление в зоне контакта инструмента с деталью при обработке сферических линз 

   Маляренко, А. Д.; Каспер, Ю. В. (Вышэйшая школа, 1990)
   Маляренко, А. Д. Давление в зоне контакта инструмента с деталью при обработке сферических линз / А. Д. Маляренко, Ю. В. Каспер // Машиностроение : республиканский межведомственный сборник научных трудов / Белорусский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт ; редкол.: В. Н. Чачин (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – Вып. 15. – С. 77-81.
   2023-05-19