Now showing items 1-3 of 3

  • Katholikon Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu 

   Uścinowicz, J. (БНТУ, 2015)
   Uścinowicz, J. Katholikon Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu / J. Uścinowicz // Архитектура : сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 8. – С. 308 - 317.
   2015-03-13
  • Z badań dziedzictwa kulturowego wsi pogranicza polsko-białoruskiego na Podlasiu 

   Korolczuk, D.; Uścinowicz, J. (БНТУ, 2014)
   В статье изложена методика и результаты исследования историко-культурного наследия сел Подляшья, проводимого на кафедре «Архитектура локальных культур» архитектурного факультета Политехники Белостокской.
   2014-08-26
  • Ławra Supraska 1500-2014 – w stanie permanentnego niezrównoważenia. Pomiędzy destrukcją a odnowieniem 

   Uścinowicz, J. (БНТУ, 2015)
   Uścinowicz, J. Ławra Supraska 1500-2014 – w stanie permanentnego niezrównoważenia. Pomiędzy destrukcją a odnowieniem / J. Uścinowicz // Архитектура : сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 8. – С. 212 - 225.
   2015-03-13