Now showing items 1-1 of 1

  • Rewitalizacja mostów i innych obiektów inżynierskich 

   Łapko, A. (БНТУ, 2015)
   Artykuł prezentuje różne podejścia do rozwiązania problemu rewitalizacji obiektów inżynierskich, w tym mostów. Zaprezentowane są przykłady rewitalizacji przestrzeni w różnych środowiskach. W artykule podjęto próbę pokazania różnorodności problemu rewitalizacji przestrzeni.
   2015-03-13