Now showing items 1-20 of 40

  • «Наша ніва» – непахісны змагар за Беларушчыну 

   Бажанаў, У. А. (БНТУ, 2013)
   Бажанаў, У. А. «Наша ніва» – непахісны змагар за Беларушчыну / У. А. Бажанаў // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 3-18.
   2014-12-01
  • Дзейнасць масонскіх арганізацый на беларуска–літоўскіх землях у пачатку ХХ ст. 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2013)
   Багалейша, С. В. Дзейнасць масонскіх арганізацый на беларуска–літоўскіх землях у пачатку ХХ ст. / С. В. Багалейша // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 18-24.
   2014-12-01
  • Вытокі нацыянальнай самасвядомасці беларусаў: пытанні вывучэння і развіцця 

   Багдановіч, А. Б. (БНТУ, 2013)
   Багдановіч, А. Б. Вытокі нацыянальнай самасвядомасці беларусаў: пытанні вывучэння і развіцця / А. Б. Багдановіч // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 24-29.
   2014-12-01
  • Фарміраванне нацыянальнай ідэі ў Расіі ў час праўлення Кацярыны II 

   Багдановіч, А. І. (БНТУ, 2013)
   Багдановіч, А. І. Фарміраванне нацыянальнай ідэі ў Расіі ў час праўлення Кацярыны II / А. І. Багдановіч // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 30-35.
   2014-12-01
  • Зараджэнне парасткаў партнёрскіх адносін у працоўнай сферы Беларусі на мяжы XIX – XX стст. 

   Дубовік, А. А. (БНТУ, 2013)
   Дубовік, А. А. Зараджэнне парасткаў партнерскіх адносін у працоўнай сферы Беларусі на мяжы XIX – XX стст. / А. А. Дубовік // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 35-40.
   2014-12-01
  • Рабочае пытанне ў дарэвалюцыйнай Беларусі 

   Дубовік, А. А.; Дубовік, А. К. (БНТУ, 2013)
   Дубовік, А. А. Рабочае пытанне ў дарэвалюцыйнай Беларусі / А. А. Дубовік, А. К. Дубовік // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 41-46.
   2014-12-01
  • З гісторыі транспартных і прамысловых акцыянерных таварыстваў Беларусі (20–50-я гг. XIX ст.) 

   Ерашэвіч, А. У. (БНТУ, 2013)
   Ерашэвіч, А. У. З гісторыі транспартных і прамысловых акцыянерных таварыстваў Беларусі (20–50-я гг. XIX ст.) / А. У. Ерашэвіч // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 47-52.
   2014-12-01
  • Сацыяльна-эканамічная палітыка царскіх улад у Беларусі ў другой палове ХІХ ст. 

   Карпіевіч, В. А. (БНТУ, 2013)
   Карпіевіч, В. А. Сацыяльна-эканамічная палітыка царскіх улад у Беларусі ў другой палове ХІХ ст. / В. А. Карпіевіч // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 52-55.
   2014-12-01
  • Праблема дзяржаўнасці Беларусі ў перыяд з лютага 1917 г. па кастрычнік 1917 г. 

   Райчонак, А. А. (БНТУ, 2013)
   Райчонак, А. А. Праблема дзяржаўнасці Беларусі ў перыяд з лютага 1917 г. па кастрычнік 1917 г. / А. А. Райчонак // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 56-61.
   2014-12-01
  • Тадэвуш Касцюшка і яго адносіны да дзяржаўнага ладу і права 

   Саракавік, І. А. (БНТУ, 2013)
   Саракавік, І. А. Тадэвуш Касцюшка і яго адносіны да дзяржаўнага ладу і права / І. А. Саракавік // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 61-66.
   2014-12-01
  • Рэцэпцыя гістарычнай постаці Тадэвуша Касцюшкі і паўстання 1794 г. у “Беларускай песні пра Касцюшку” 

   Трафімчык, А. В. (БНТУ, 2013)
   Трафімчык, А. В. Рэцэпцыя гістарычнай постаці Тадэвуша Касцюшкі і паўстання 1794 г. у “Беларускай песні пра Касцюшку” / А. В. Трафімчык // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 67-72.
   2014-12-01
  • Абрады веснавога цыклу беларусаў як спосаб сацыялізацыі дзяцей (на матэрыялах другой паловы ХІХ ст.) 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2013)
   Якубінская, А. Дз. Абрады веснавога цыклу беларусаў як спосаб сацыялізацыі дзяцей (на матэрыялах другой паловы ХІХ ст.) / А. Дз. Якубінская // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 72-77.
   2014-12-01
  • Беларускі нацыянальны рух у пачатку ХХ ст. і праблема беларускай ідэнтычнасці 

   Унучак, А. У. (БНТУ, 2013)
   Унучак, А. У. Беларускі нацыянальны рух у пачатку ХХ ст. і праблема беларускай ідэнтычнасці / А. У. Унучак // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 77-82.
   2014-12-01
  • Беларусь в имперском пространстве России 

   Семенова, Л. Н. (БНТУ, 2013)
   Семенова, Л. Н. Беларусь в имперском пространстве России / Л. Н. Семенова // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 82-100.
   2014-12-01
  • Участие белорусов в Первой мировой войне: начальный период (июль – декабрь 1914 г.) 

   Смольянинов, М. М. (БНТУ, 2013)
   Смольянинов, М. М. Участие белорусов в Первой мировой войне: начальный период (июль – декабрь 1914 г.) / М. М. Смольянинов // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 100-106.
   2014-12-01
  • Идея национальной государственности в программных документах белорусских политических партий (март – октябрь 1917 г.) 

   Богданович, Е. Г. (БНТУ, 2013)
   Богданович, Е. Г. Идея национальной государственности в программных документах белорусских политических партий (март – октябрь 1917 г.) / Е. Г. Богданович // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : ...
   2014-12-01
  • Женский ударный батальон и выборы во Всероссийское учредительное собрание 

   Воробьев, А. А. (БНТУ, 2013)
   Воробьев, А. А. Женский ударный батальон и выборы во Всероссийское учредительное собрание / А. А. Воробьев // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 111-114.
   2014-12-01
  • Распостранение литературы гомельским отделением Могилевского богоявленского братства в 1897–1907 гг. 

   Восович, С. М. (БНТУ, 2013)
   Восович, С. М. Распостранение литературы гомельским отделением Могилевского богоявленского братства в 1897–1907 гг. / С. М. Восович // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 115-120.
   2014-12-01
  • Причины миграций белорусского крестьянства в 60-е гг. ХІХ в. 

   Давидович, А. В. (БНТУ, 2013)
   Давидович, А. В. Причины миграций белорусского крестьянства в 60-е гг. ХІХ в. / А. В. Давидович // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 120-125.
   2014-12-01
  • Демографическое развитие Беларуси на рубеже XIX–XX стст. 

   Злотников, А. Г. (БНТУ, 2013)
   Злотников, А. Г. Демографическое развитие Беларуси на рубеже XIX–XX стст. / А. Г. Злотников // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 125-131.
   2014-12-01