Now showing items 1-13 of 13

  • Арганізацыя міжпрадметнага ўзаемадзеяння на практычных занятках па англійскай мове ў тэхнічнай вну 

   Макарыч, М. В. (БНТУ, 2014)
   Макарыч, М. В. Арганізацыя міжпрадметнага ўзаемадзеяння на практычных занятках па англійскай мове ў тэхнічнай вну / М. В. Макарыч // Актуальные вопросы обучения иностранным языкам в вузах неязыкового профиля : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 22 ноября 2013 г., [Минск] / ред. Б. М. Хрусталев [и др.]. – Минск : БНТУ, 2014. – С. 98 - 101.
   2014-10-01
  • Асаблівасці iнтэграцыі нацыянальнай мовы студэнтаў у працэс выкладання англійскай мовы у тэхнічнай вну 

   Макарыч, М. В. (БНТУ, 2018)
   Макарыч, М. В. Асаблівасці iнтэграцыі нацыянальнай мовы студэнтаў у працэс выкладання англійскай мовы у тэхнічнай вну / М. В. Макарыч // Ценности евразийской культуры: духовность, традиции, экономические приоритеты сотрудничества: феномен малой родины : Материалы Международного круглого стола, 28 марта 2018, г. Минск / сост. А. И. Лойко. – Минск : БНТУ, 2018. – С. 53-55.
   2018-08-06
  • Асаблівасці навучання студэнтаў тэхнічнай ВНУ вуснаму іншамоўнаму рэфератыўнаму выказванню 

   Макарыч, М. В. (БГУ, 2018)
   Неад’емнай часткай працэсу выкладання замежнай мовы студэнтам сучаснай ВНУ з’яўляецца навучэнне іншамоўнаму рэферыраванню на базе прафесіянальна арыентаванай лексікі. Уменне рэферыраваць тэкст запатрабавана не толькі падчас навучальна-пазнавальнай дзейнасці студэнтаў, але і на працягу іх прафесійнай дзейнасці ў будучым. Гэта асабліва актуальна для спецыялістаў у прамыслова-тэхнічнай ...
   2022-11-28
  • Асаблівасці перакладу тэрміналагічнай лексікі падчас стварэння шматмоўных слоўнікаў 

   Макарыч, М. В. (БНТУ, 2018)
   Макарыч, М. В. Асаблівасці перакладу тэрміналагічнай лексікі падчас стварэння шматмоўных слоўнікаў / М. В. Макарыч // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 16-й Международной научно-технической конференции. – Минск : БНТУ, 2018. – Т. 4. – С. 315.
   2019-11-15
  • Да пытання аб нацыянальных каштоўнасцях у працэсе выхавання моладзі 

   Макарыч, М. В. (БНТУ, 2015)
   Макарыч, М. В. Да пытання аб нацыянальных каштоўнасцях у працэсе выхавання моладзі / М. В. Макарыч // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 13-й Международной научно-технической конференции. - Минск : БНТУ, 2015. - Т. 4. - С. 406.
   2016-06-27
  • Кантрастыўныя даследаванні тэрміналагічных словазлучэнняў у англійскай і беларускай мовах 

   Макарыч, М. В.; Міронава, Д. А. (БНТУ, 2019)
   Артыкул прысвечаны праблеме вывучэння паняткава-тэрміналагічнай сістэмы ў галіне інфармацыйных тэхналогій пры дапамозе кантрастыўнага аналізу. Разглядаюцца моўныя спосабы выразу паняткаў і логіка-лінгвістычная арганізацыя тэрміналагічных словазлучэнняў у англійскай і беларускай мовах. Вынікі даследавання падаюцца ў выглядзе дзвюх табліц: «сыходжанняў» і «разыходжанняў» у пабудове ...
   2019-11-13
  • Нацыянальна-культурны аспект даследавання англійскіх і беларускіх фразеалагічных адзінак 

   Макарыч, М. В. (БНТУ, 2015)
   Макарыч, М. В. Нацыянальна-культурны аспект даследавання англійскіх і беларускіх фразеалагічных адзінак / М. В. Макарыч // Этналогія: генезіс традыцыйнага : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 25–26 красавіка 2014 года / рэд. кал.: Н. П. Мартысюк, М. В. Макарыч. – Мінск : БНТУ, 2015. – С. 84-86.
   2015-04-01
  • Сучасныя тэхналогіі для пазааўдыторнай працы падчас вывучэння англійскай мовы ў тэхнічнай ВНУ 

   Макарыч, М. В. (2018)
   The article deals with the problem of technical students’ independent learning while studying English. Special attention is given to those basic theoretical points and principles, which are necessary for the formation of English lexical grammar skills with the help of modern Internet resources. Their classification and short characteristics are presented.
   2019-02-26
  • Тэарэтычныя і прыкладныя аспекты этналагічных даследаванняў 

   Макарыч, М. В. (БНТУ, 2019)
   Зборнік змяшчае матэрыялы фундаментальных і прыкладных даследаванняў у галіне этналагічных ведаў. Для выкладчыкаў гуманітарных дысцыплін, навуковых супрацоўнікаў, аспірантаў, магістрантаў, студэнтаў. Адказнасць за дакладнасць інфармацыі і выкананне законаў аб інтэлектуальнай уласнасці нясуць аўтары матэрыялаў.
   2019-10-03
  • Укараненне стратэгій крытычнага мыслення ў працэсе падрыхтоўкі інжэнераў 

   Макарыч, М. В. (2014)
   Развіцце крытычнага мыслення моладзі робіцца найбольш актуальным у перыяд інтэнсіўных сацыяльных змен. Тэхналогія фарміравання і развіцця крытычнага мыслення – гэта сістэма дзейнасці, якая грунтуецца на даследаванні праблем і сітуацый на выснове самастойнага выбару, адэкватнай ацэнкі і фармулявання стратэгіі вырашэння праблемы
   2018-02-01
  • Фармаванне іншамоўнай лексічнай кампетэнцыі студэнтаў тэхнічнай ВНУ 

   Макарыч, М. В.; Салей, М. В. (БНТУ, 2020)
   Артыкул разглядае магчымасць выкарыстання фрэймавых мадэляў з мэтай фармавання актыўнага слоўніка студэнтаў падчас практычных заняткаў па англійскай мове. Падаецца дэталёвае апісанне структуры фрэйма для стварэння тэрміналагічнага слоўніка архітэктурнай тэматыкі.
   2020-09-10
  • Фармалізацыя зместу навукова-тэхнічных тэкстаў на англійскай мове з ўлікам іх статычнага і дынамічнага аспектаў 

   Макарыч, М. В. (БНТУ, 2014)
   Макарыч, М. В. Фармалізацыя зместу навукова-тэхнічных тэкстаў на англійскай мове з ўлікам іх статычнага і дынамічнага аспектаў / М. В. Макарыч // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 12-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск : БНТУ, 2014. - С. 385.
   2015-03-13
  • Этналогія: генезіс традыцыйнага 

   Мартысюк, Н. П.; Макарыч, М. В. (БНТУ, 2015)
   Зборнік змяшчае матэрыялы фундаментальных і прыкладных даследаванняў ў галіне этналагічных ведаў. Будзе карысны выкладчыкам гуманітарных дысцыплін, навуковым супрацоўнікам, аспірантам, магістрантам, студэнтам. Адказнасць за дакладнасць інфармацыі і за выкананне законаў аб інтэлектуальнай уласнасці нясуць аўтары матэрыялаў.
   2015-04-01