Now showing items 1-13 of 13

  • Асаблівасці культурнага жыцця на Беларусі ва ўмовах нацыянальнага адраджэння (1985 -1990-я гг.) 

   Багдановіч, А. Г. (БНТУ, 2012)
   Багдановіч, А. Г. Асаблівасці культурнага жыцця на Беларусі ва ўмовах нацыянальнага адраджэння (1985 -1990-я гг.) / А. Г. Багдановіч // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Десятой международной научно-технической конференции : в 4 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск : БНТУ, ...
   2021-08-12
  • Асаблівасці культурнага жыцця ў БССР ва ўмовах палітычнай «адлігі» (сярэдзіна 1950-х- першая палова 1960-х гг.) 

   Багдановіч, А. Г. (БНТУ, 2011)
   Багдановіч, А. Г. Асаблівасці культурнага жыцця ў БССР ва ўмовах палітычнай «адлігі» (сярэдзіна 1950-х- першая палова 1960-х гг.) / А. Г. Багдановіч // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Девятой международной научно-технической конференции : в 4 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. ...
   2021-11-04
  • Беларуская партыя сацыялістаў-федэралістаў: утварэне i дзейнасць 

   Багдановіч, А. Г. (БНТУ, 2008)
   Багдановіч, А. Г. Беларуская партыя сацыялістаў-федэралістаў: утварэне i дзейнасць / А. Г. Багдановіч // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Шестой международной научно-технической конференции : в 3 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск : БНТУ, 2008. – Т. 3. – С. 30.
   2021-09-27
  • Беларуская хрысціянская дэмакратыя: стратэгія і тактыка (1917-1939 гг.) 

   Багдановіч, А. Г. (БНТУ, 2009)
   Багдановіч, А. Г. Беларуская хрысціянская дэмакратыя: стратэгія і тактыка (1917-1939 гг.) / А. Г. Багдановіч // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Седьмой международной научно-технической конференции : в 3 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск : БНТУ, 2009. – Т. 3. – С. 118.
   2021-10-08
  • Вытокi беларускай хрысцiанскай дэмакратыi 

   Багдановіч, А. Г. (БНТУ, 2016)
   Багдановіч, А. Г. Вытокi беларускай хрысцiанскай дэмакратыi / А. Г. Багдановіч // Юбилейный сборник научных трудов работников кафедры "История, мировая и отечественная культура" Белорусского национального технического университета : к 60-летию кафедры "История, мировая и отечественная культура" / под ред. В. А. Божанова, С. В. Боголейши. - Минск : БНТУ, 2016. – С. 38-46.
   2020-03-09
  • ГІсторыя БеларусІ 

   Арбузаў, А. Ц.; Багдановіч, А. І.; Багдановіч, А. Г.; Баландзін, К. І.; Братачкін, А. В.; Бяляеў, А. В.; Давыдовіч, А. В.; Кісялеў, В. К.; Кукса, А. М.; Лепеш, А. В.; Лойка, Т. В.; Любы, А. У.; Мыцько, В. Р.; Тукала, С. М.; Хромчанка, Дз. М.; Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2009)
   На аснове сістэмна-храналагічнага падыходу праслежваецца гісторыя Беларусі перыядаў сярэднявечча, новага і навейшага часу, характэрныя рысы эканамічнага і палітычнага развіцця беларускіх зямель. Для студэнтаў і выкладчыкаў БНТУ, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Айчыны.
   2012-05-07
  • Гісторыя Беларусі 

   Багдановіч, А. Г.; Баландзін, К. І.; Багдановіч, А. Г.; Багдановіч, А. І.; Бяляеў, В. А.; Кукса, А. М.; Лепеш, А. В.; Шчаўлінскі, М. Б. (БНТУ, 2009)
   Праграма і планы семінарскіх заняткаў па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі» распрацаваны на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў «Гісторыя Беларусі», зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 15 красавіка 2008 г. (рэгістрацыйны № ТД-СГ.009/тып.) у адпаведнасці з вучэбнымі планамі БНТУ.
   2013-04-17
  • Кальвінізм у гісторыі і культуры Беларусі 

   Багдановіч, А. Г. (БНТУ, 2016)
   Багдановіч, А. Г. Кальвінізм у гісторыі і культуры Беларусі / А. Г. Багдановіч // Этноконфессиональные процессы в истории Беларуси : сборник научных статей по итогам Республиканской научно-теоретической конференции (Минск, 12 декабря 2016 г.) / редкол.: В. А. Божанов, С. В. Боголейша. – Минск : БНТУ, 2016. – С. 13-19.
   2020-02-21
  • Нацыянальна-дзяржаўнае пытанне ў праграмных дакументах Беларускай хрысціянскай дэмакратыі (1917–1939 гг.) 

   Багдановіч, А. Г. (БНТУ, 2014)
   Багдановіч, А. Г. Нацыянальна-дзяржаўнае пытанне ў праграмных дакументах Беларускай хрысціянскай дэмакратыі (1917–1939 гг.) / А. Г. Багдановіч // Сборник научных трудов сотрудников кафедры "История, мировая и отечественная культура" БНТУ / под ред. В. А. Божанова, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2014. – С. 53-62.
   2020-03-10
  • Нацыянальна-дзяржаўная ідэя у першых Устаўных граматах Беларускай Народнай Рэспублікі 

   Багдановіч, А. Г. (БНТУ, 2018)
   Багдановіч, А. Г. Нацыянальна-дзяржаўная ідэя у першых Устаўных граматах Беларускай Народнай Рэспублікі / А. Г. Багдановіч // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 16-й Международной научно-технической конференции. – Минск : БНТУ, 2018. – Т. 4. – С. 53.
   2019-10-21
  • Некаторыя аспекты ўзаемаадносін Беларусі i Літвы на пачатку XX стагоддзя 

   Багдановіч, А. Г. (БНТУ, 2006)
   Багдановіч, А. Г. Некаторыя аспекты ўзаемаадносін Беларусі i Літвы на пачатку XX стагоддзя / А. Г. Багдановіч // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Четвертой международной научно-технической конференции : в 2 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск : БНТУ, 2006. – Т. 2. – С. 27-29.
   2021-11-12
  • Трагедыя ваўкавыскага яўрэйства ў гады Вялікай Айчынай вайны 

   Міронь, Д. В. (БНТУ, 2010)
   Міронь, Д. В. Трагедыя ваўкавыскага яўрэйства ў гады Вялікай Айчынай вайны / Д. В. Міронь // Экономические, юридические и информационные аспекты внешнеэкономической деятельности : материалы 3-й Международной научно-практической конференции, 8–9 апреля 2010 г. / Белорусский национальный технический университет; редкол. : Г. М. Бровка [и др.] - Минск : БНТУ, 2010. - Ч. 2. - С. 64.
   2017-11-28
  • Трагедыя ваўкавыскага яўрэйства ў гады Вялікай Айчынай вайны 

   Міронь, Д. В. (БНТУ, 2010)
   Міронь, Д. В. Трагедыя ваўкавыскага яўрэйства ў гады Вялікай Айчынай вайны / Д. В. Міронь ; науч. рук. А. Г. Багдановіч // 65-летию Великой Победы посвящается… : материалы секции истории Великой Отечественной войны 66-й студенческой научно-технической конференции / редкол.: Д. Н. Хромченко, О. В. Лепеш, Н. Б. Щавлинский. — Минск : БНТУ, 2010. – С. 81-82.
   2021-03-26