Now showing items 1-14 of 14

  • Беларуска-лiтоўскае супрацоунiцтва ў пошуках праектаў стварэння беларускай дзяржавы ў час Першай сусветнай вайны (1916-1918 гг.) 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2018)
   Багалейша, С. В. Беларуска-лiтоўскае супрацоунiцтва ў пошуках праектаў стварэння беларускай дзяржавы ў час Першай сусветнай вайны (1916-1918 гг.) / С. В. Багалейша // Белорусы в поисках путей развития в условиях Первой мировой войны, I, II и III Русских революций [Электронный ресурс] : сборник научных статей по итогам Республиканской научно - теоретической конференции, Минск, 6 ...
   2018-12-04
  • Гiсторыя Беларусi: метадычныя рэкамендацыi для падрыхтоўкi к практычным заняткам 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2015)
   Вучэбна-метадычны дапаможнік прадстаўляе сабою метадычныя рэкамендацыі для падрыхтоўкі к практычным заняткам па гісторыі Беларусі для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў БНТУ. Дапаможнік уключае рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай працы студэнтаў, пералік тэм практычных заняткаў і асноўныя пытанні для абмеркавання, тэмы рэфератаў, паведамленняў, прэзентацый, а таксама асноўную і ...
   2016-02-12
  • Дзейнасць беларуска–літоўскіх вайсковых фарміраванняў у 1918-1923 гг. 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2014)
   Багалейша, С. В. Дзейнасць беларуска–літоўскіх вайсковых фарміраванняў у 1918-1923 гг. / С. В. Багалейша // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 12-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск : БНТУ, 2014. - С. 64.
   2015-02-19
  • Дзейнасць масонскіх арганізацый на беларуска-літоўскіх землях у пачатку XX ст. 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2015)
   Багалейша, С. В. Дзейнасць масонскіх арганізацый на беларуска-літоўскіх землях у пачатку XX ст. / С. В. Багалейша // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 13-й Международной научно-технической конференции. - Минск : БНТУ, 2015. - Т. 4. - С. 55.
   2016-05-20
  • Дзейнасць масонскіх арганізацый на беларуска–літоўскіх землях у пачатку ХХ ст. 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2013)
   Багалейша, С. В. Дзейнасць масонскіх арганізацый на беларуска–літоўскіх землях у пачатку ХХ ст. / С. В. Багалейша // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 18-24.
   2014-12-01
  • Дзейнасць Міністэрства беларускіх спраў пры Літоўскім урадзе ў 1918–1924 гг. 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2015)
   Багалейша, С. В. Дзейнасць Міністэрства беларускіх спраў пры Літоўскім урадзе ў 1918–1924 гг. / С. В. Багалейша // Сборник научных трудов сотрудников кафедры "История, мировая и отечественная культура" БНТУ / под ред. В. А. Божанова, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2015. – С. 18-30.
   2020-03-09
  • Дзейнасць Міністэрства беларускіх спраў у 1918-1924 гг. 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2013)
   Багалейша, С. В. Дзейнасць Міністэрства беларускіх спраў у 1918-1924 гг. / С. В. Багалейша // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 11-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск : БНТУ, 2013. - С. 53.
   2015-11-13
  • Краёвая ідэалогія ў беларускім нацыянальным руху 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2017)
   Багалейша, С. В. Краёвая ідэалогія ў беларускім нацыянальным руху / С. В. Багалейша // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 15-й Международной научно-технической конференции. - Минск : БНТУ, 2017. - Т. 4. - С. 47-48.
   2018-06-08
  • Масонскія ложы на беларуска-літоўскіх землях у XIX – пачатку XX стст. 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2016)
   Багалейша, С. В. Масонскія ложы на беларуска-літоўскіх землях у XIX – пачатку XX стст. / С. В. Багалейша // Юбилейный сборник научных трудов работников кафедры "История, мировая и отечественная культура" Белорусского национального технического университета : к 60-летию кафедры "История, мировая и отечественная культура" / под ред. В. А. Божанова, С. В. Боголейши. - Минск : БНТУ, ...
   2020-03-09
  • Перадумовы, прычыны і этапы стварэння Літоўска-Беларускай ССР 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2017)
   Багалейша, С. В. Перадумовы, прычыны і этапы стварэння Літоўска-Беларускай ССР / С. В. Багалейша // Октябрьская революция в судьбах народов мира и Беларуси : сборник научных статей по итогам Международной научно-теоретической конференции, Минск, 7 декабря 2017 г. / Белорусский национальный технический университет ; ред. В. А. Божанов, С. В. Боголейша. - Минск : БНТУ, 2017. - С. 39-51.
   2018-03-02
  • План стварэння беларуска-літоўскіх вайсковых фарміраванняў і іх дзейнасць у 1918–1923 гг. 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2014)
   Багалейша, С. В. План стварэння беларуска-літоўскіх вайсковых фарміраванняў і іх дзейнасць у 1918–1923 гг. / С. В. Багалейша // Сборник научных трудов сотрудников кафедры "История, мировая и отечественная культура" БНТУ / под ред. В. А. Божанова, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2014. – С. 33-43.
   2020-03-10
  • Расійска-літоўскі мірны дагавор 12 ліпеня 1920 г. і адносіны да яго беларускіх палітычных партый i арганiзацый 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2018)
   Багалейша, С. В. Расійска-літоўскі мірны дагавор 12 ліпеня 1920 г. і адносіны да яго беларускіх палітычных партый i арганiзацый / С. В. Багалейша // Сборник научных трудов сотрудников кафедры "История, мировая и отечественная культура" БНТУ / под ред. В. А. Божанова, С. В. Боголейши. - Минск : БНТУ, 2018. – С. 15-25.
   2020-02-26
  • Савецка-літоўскі мірны дагавор 12 ліпеня 1920 г. 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2018)
   Багалейша, С. В. Савецка-літоўскі мірны дагавор 12 ліпеня 1920 г. / С. В. Багалейша // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 16-й Международной научно-технической конференции. – Минск : БНТУ, 2018. – Т. 4. – С. 54.
   2019-10-21
  • Уплыў краевай ідэалогіі на пошук форм нацыянальнага самавызначэння на беларуска-літоўскіх землях 

   Багалейша, С. В. (БНТУ, 2016)
   Багалейша, С. В. Уплыў краевай ідэалогіі на пошук форм нацыянальнага самавызначэння на беларуска-літоўскіх землях / С. В. Багалейша // Этноконфессиональные процессы в истории Беларуси : сборник научных статей по итогам Республиканской научно-теоретической конференции (Минск, 12 декабря 2016 г.) / редкол.: В. А. Божанов, С. В. Боголейша. – Минск : БНТУ, 2016. – С. 19-30.
   2020-02-21