Now showing items 1-7 of 7

 • А след ад вялiкай душы застаецца на свеце доўга... 

  Гаўрош, Н. В.; Нямковiч, Н. (Роднае слова, 2013)
  Гаўрош, Н. В. А след ад вялiкай душы застаецца на свеце доўга... : [слова пра вучонага-фiлолага Федара Янкоўскага, беларускага мовазнаўца, пiсьменнiка] / Н. В. Гаўрош, Н. Нямковiч // Роднае слова. - 2013. - № 9. - С. 26 - 28.
  2015-03-16
 • Да пытання аб развiццi беларускай культуры ва ўмовах Першай сусветнай вайны 1914-1918 гг. 

  Шчаўлiнскi, М. Б. (Роднае слова, 2016)
  Шчаўлiнскi, М. Б. Да пытання аб развiццi беларускай культуры ва ўмовах Першай сусветнай вайны 1914-1918 гг. / М. Б. Шчаўлiнскi // Роднае слова. - 2016. - № 8. - С. 79 - 81.
  2016-10-24
 • Лiнгвiстычныя i тэксталагiчныя асаблiвасцi пражскiх выданняу Францыска Скарыны 

  Будзько, І. У. (Роднае слова, 2017)
  Артыкул прысвечаны аналізу пытання мовы пражскіх выданняў беларускага першадрукара Францыска Скарыны. На падставе даследавання паралельных фрагментаў асобных кніг Старога Запавету і параўнання іх з царкоўнаславянскім, чэшскім, грэчаскім і лацінскім перакладамі Бібліі аўтар прыходзіць да высновы, што Скарына кантамінаваў у сваіх перакладах і ўсходнюю, і заходнюю літаратурна-пісьмовыя ...
  2019-07-05
 • Мудры час непатрэбнае крышыць... 

  Нямковiч, Н.; Гаўрош, Н. В. (Роднае слова, 2015)
  Пра час у беларускiх афарызмах.
  2016-04-04
 • Навучанне перекладу тэкстаў навуковага стылю 

  Гiруцкая, Л. А.; Пятрова, Н. Я. (Роднае слова, 2013)
  Гiруцкая, Л. А. Навучанне перекладу тэкстаў навуковага стылю : [метадычныя парады да выкладання курса "Беларуская мова : прафесiйная лексiка" у негуманiтарных ВНУ] / Л. А. Гiруцкая, Н. Я. Пятрова // Роднае слова. - 2013. - № 12. - С. 40 - 42.
  2015-06-26
 • Семантыка-функцыянальныя тыпы намiнатыўных сказаў 

  Гаўрош, Н. В.; Савiцкая, І. У. (Роднае слова, 2014)
  Гаўрош, Н. В. Семантыка-функцыянальныя тыпы намiнатыўных сказаў/ Н. В. Гаўрош, I. У. Савiцкая // Роднае слова. - 2014. - № 1. - С. 60 - 63. - Продолжение следует.
  2015-11-10
 • Семантыка-функцыянальныя тыпы намiнатыўных сказаў 

  Савiцкая, І. У. (Роднае слова, 2014)
  Гаўрош, Н. В. Семантыка-функцыянальныя тыпы намiнатыўных сказаў / Н. В. Гаўрош, I. У. Савiцкая // Роднае слова. - 2014. - № 2. - С. 55 - 57. - Продолжение. Начало : № 1, 2014.
  2015-10-26