Now showing items 1-1 of 1

  • Coke Production for Blast Furnace Ironmaking 

   Achinovich, V.; Barankevich, N.; Beznis, Y. (БНТУ, 2018)
   Achinovich, V. Coke Production for Blast Furnace Ironmaking / V. Achinovich, N. Barankevich, Y. Beznis // Сборник материалов 74-й студенческой научно-технической конференции, 12 апреля 2018 г. / под общ. ред. С. А. Хоменко, С. П. Личевской. – Минск : БНТУ, 2018. – С. 46-49.
   2018-08-01