Now showing items 1-3 of 3

  • Adaptacje synagog na Podlasiu. Realizacje kontra projekty 

   Trojniel, P. (БНТУ, 2012)
   Особенности многонационального региона Подляшье во многом предопределены проживанием здесь еврейского населения. Здесь до сих пор сохранились здания синагог, представляющих культурную ценность региона. В послевоенное время была проведена их реконструкция и приспособление к новым функциям. В статье очерчена проблема переустройства зданий синагог и на избранных примерах проанализированы ...
   2020-04-04
  • Bóżnica w Kolnie jako przykład rewitalizacji architektury osynagogalnej w województwie Podlaskim 

   Trojniel, P. (БНТУ, 2017)
   Present article concerns research about the former jewish house of prayer In Kolno. The study showed that the object is so-called Talmudic House (Bet Midrasz) and was incorrectly associated with the synagogue project of Henryk Marconi form 1847. The study was also an attempt to reconstruct the original architectural form of the synagogue In Kolno and analysis of problems related ...
   2017-05-30
  • Problemy ochrony dziedzictwa architektury synagogalnej po II wojnie światowej na przykładzie wybranych miasta Podlasia 

   Trojniel, P. (БНТУ, 2015)
   Podejmowany w niniejszej pracy problem dotyczy ochrony dziedzictwa architektury synagogalnej na Podlasiu po II wojnie światowej, w kontekście uwarunkowań historycznych oraz społecznopolitycznych. Jak wykazały badania część tych obiektów przetrwała okres wojny na ogół w stanie ruiny, ale zdarzały się także wyjątki. Niektóre zniszczone obiekty odbudowano dostosowując do nowych, nie ...
   2015-03-13