Now showing items 1-17 of 17

  • Абрады веснавога цыклу беларусаў як спосаб сацыялізацыі дзяцей (на матэрыялах другой паловы ХІХ ст.) 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2013)
   Якубінская, А. Дз. Абрады веснавога цыклу беларусаў як спосаб сацыялізацыі дзяцей (на матэрыялах другой паловы ХІХ ст.) / А. Дз. Якубінская // Белорусские земли в составе Российского государства (1772-1917 гг.) : материалы Республиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. колл.: В. А. Божанов, Т. В. Кедрик, Д. Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 72-77.
   2014-12-01
  • Вершаваныя творы дзіцячага фальклору ў гульнявой традыцыі беларусаў (на матэрыялах другой паловы ХІХ–пачатку ХХ стст.) 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2016)
   Якубінская, А. Дз. Вершаваныя творы дзіцячага фальклору ў гульнявой традыцыі беларусаў (на матэрыялах другой паловы ХІХ–пачатку ХХ стст.) / А. Дз. Якубінская // Этноконфессиональные процессы в истории Беларуси : сборник научных статей по итогам Республиканской научно-теоретической конференции (Минск, 12 декабря 2016 г.) / редкол.: В. А. Божанов, С. В. Боголейша. – Минск : БНТУ, ...
   2020-02-21
  • Воінскія некропалі першай сусветнай вайны ў культурнай спадчыне мядзельскага раёна 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2018)
   Якубінская, А. Дз. Воінскія некропалі першай сусветнай вайны ў культурнай спадчыне мядзельскага раёна / А. Дз. Якубінская // Белорусы в поисках путей развития в условиях Первой мировой войны, I, II и III Русских революций [Электронный ресурс] : сборник научных статей по итогам Республиканской научно - теоретической конференции, Минск, 6 декабря 2018 г. – Минск : БНТУ, 2018. – C. 178-186.
   2018-12-05
  • Гістарычны кантэкст паэмы Максіма Танка “Нарач” 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2019)
   Якубінская, А. Дз. Гістарычны кантэкст паэмы Максіма Танка “Нарач” / А. Дз. Якубінская // Советский этап в истории Беларуси : сборник научных статей участников Республиканской научно-теоретической конференции, Минск, 5 декабря 2019 г. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: В. А. Бобков [и др.]. – Минск : БНТУ, 2019. – С. 207-218.
   2019-12-06
  • ГІсторыя БеларусІ 

   Арбузаў, А. Ц.; Багдановіч, А. І.; Багдановіч, А. Г.; Баландзін, К. І.; Братачкін, А. В.; Бяляеў, А. В.; Давыдовіч, А. В.; Кісялеў, В. К.; Кукса, А. М.; Лепеш, А. В.; Лойка, Т. В.; Любы, А. У.; Мыцько, В. Р.; Тукала, С. М.; Хромчанка, Дз. М.; Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2009)
   На аснове сістэмна-храналагічнага падыходу праслежваецца гісторыя Беларусі перыядаў сярэднявечча, новага і навейшага часу, характэрныя рысы эканамічнага і палітычнага развіцця беларускіх зямель. Для студэнтаў і выкладчыкаў БНТУ, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Айчыны.
   2012-05-07
  • Гісторыя Беларусі 

   Бяляеў, А. В.; Лепеш, А. В.; Бажанаў, У. А.; Бяляеў, А. В.; Лепеш, А. В.; Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2014)
   Выданне падрыхтавана на аснове тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў «Гісторыя Беларусі», зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 15 красавіка 2008 г. (рэгістрацыйны нумар па дысцыпліне ТД-СГ.009/тып.), эксперыментальнай вучэбнай праграмы інтэграванага модуля для ўстаноў вышэйшай адукацыі на 2013–2014 навучальны год, зацверджанай Міністэрствам ...
   2014-04-22
  • Паняцце сацыяльнага ўзросту ў традыныйных шлюбна-сямейных адносінах 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2011)
   Якубінская, А. Дз. Паняцце сацыяльнага ўзросту ў традыныйных шлюбна-сямейных адносінах / А. Дз. Якубінская // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Девятой международной научно-технической конференции : в 4 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск : БНТУ, 2011. – Т. 4. – С. 68-69.
   2021-11-04
  • Перасяленне беларусаў у Калінінградскую вобласць ў 1946-1953 гг. 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2018)
   Якубінская, А. Дз. Перасяленне беларусаў у Калінінградскую вобласць ў 1946-1953 гг. / А. Дз. Якубінская // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 16-й Международной научно-технической конференции. – Минск : БНТУ, 2018. – Т. 4. – С. 68.
   2019-10-23
  • Пояс у традыцыйным касцюме беларускіх сялян 

   Раманава, А. С. (БНТУ, 2010)
   Раманава, А. С. Пояс у традыцыйным касцюме беларускіх сялян / А. С. Раманава // Экономические, юридические и информационные аспекты внешнеэкономической деятельности : материалы 3-й Международной научно-практической конференции, 8–9 апреля 2010 г. / Белорусский национальный технический университет; редкол. : Г. М. Бровка [и др.] - Минск : БНТУ, 2010. - Ч. 2. - С. 63.
   2017-11-28
  • Роля традыцыйнага дзіцячага адзення беларусаў у забеспячэнні здароўя 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2017)
   Якубінская, А. Дз. Роля традыцыйнага дзіцячага адзення беларусаў у забеспячэнні здароўя / А. Дз. Якубінская // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 15-й Международной научно-технической конференции. - Минск : БНТУ, 2017. - Т. 4. - С. 58.
   2018-06-11
  • Роля традыцыйных спосабаў і сродкаў забяспячэння здароўя дзяцей у сучаснай беларускай сям’і 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2013)
   Якубінская, А. Дз. Роля традыцыйных спосабаў і сродкаў забяспячэння здароўя дзяцей у сучаснай беларускай сям’і / А. Дз. Якубінская // Сборник научных трудов сотрудников кафедры "История, мировая и отечественная культура" / под ред. В. А. Божанова, Д. Н. Хромченко. - Минск : БНТУ, 2013. – С. 223-235.
   2020-11-18
  • Сацыялізацыя дзяўчынкі ў традыцыйным грамадстве беларусаў 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2019)
   У артыкуле праведзены аналіз матэрыялаў другой паловы ХІХ – першай паловы ХХ стст., вылучаны асноўныя этапы і вызначаны асаблівасці сацыялізацыі дзяўчынкі ў традыцыйным грамадстве беларускіх сялян.
   2019-11-13
  • Сацыялізацыя хлопчыка ў традыцыйным грамадстве беларускіх сялян (другая палова XIX - першая палова XX ст.) 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2009)
   Якубінская, А. Дз. Сацыялізацыя хлопчыка ў традыцыйным грамадстве беларускіх сялян (другая палова XIX - першая палова XX ст.) / А. Дз. Якубінская // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Седьмой международной научно-технической конференции : в 3 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. ...
   2021-10-08
  • Традыцыйная дзіцячая мэбля беларусаў: калыска (другая палова ХІХ – першая палова ХХ ст.) 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2014)
   Якубінская, А. Дз. Традыцыйная дзіцячая мэбля беларусаў: калыска (другая палова ХІХ – першая палова ХХ ст.) / А. Дз. Якубінская // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 12-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск : БНТУ, 2014. - С. 78.
   2015-02-20
  • Традыцыйная культура жыццязабеспячэння дзяцей у беларускіх сялян (другая палова XIX – першая палова XX стст.) 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2016)
   Якубінская, А. Дз. Традыцыйная культура жыццязабеспячэння дзяцей у беларускіх сялян (другая палова XIX – першая палова XX стст.) / А. Дз. Якубінская // Юбилейный сборник научных трудов работников кафедры "История, мировая и отечественная культура" Белорусского национального технического университета : к 60-летию кафедры "История, мировая и отечественная культура" / под ред. В. ...
   2020-03-09
  • Традыцыйная ўнутрысямейная абрадавая сацыялiзацыя дзяцей у беларускiх сялян у другой палове XIX – першай палове XX ст. 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2018)
   Якубінская, А. Дз. Традыцыйная ўнутрысямейная абрадавая сацыялiзацыя дзяцей у беларускiх сялян у другой палове XIX – першай палове XX ст. / А. Дз. Якубінская // Сборник научных трудов сотрудников кафедры "История, мировая и отечественная культура" БНТУ / под ред. В. А. Божанова, С. В. Боголейши. - Минск : БНТУ, 2018. – С. 167-175.
   2020-02-26
  • Традыцыйныя дзіцячыя гульні беларусаў (на матэрыялах другой паловы ХIX – пачатку XX ст.) 

   Якубінская, А. Дз. (БНТУ, 2015)
   Якубінская, А. Дз. Традыцыйныя дзіцячыя гульні беларусаў (на матэрыялах другой паловы ХIX – пачатку XX ст.) / А. Дз. Якубінская // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 13-й Международной научно-технической конференции. - Минск : БНТУ, 2015. - Т. 4. - С. 69.
   2016-05-23